Formularz zamówienia dla grup

Jeśli byliby Państwo zainteresowani zorganizowaniem grupowego wyjścia do Kina, bądź dołączeniem do innej grupy.

Wystarczy pobrać formularz zamówienia, wypełnić oraz przesłać skan formularza na adres kino@ryki.pl

Informujemy, że w razie rezygnacji z zamówienia, będziemy zmuszeni obciążyć zamawiającego kosztami.

Zgodnie z regulaminem na 10 uczniów przypada jeden opiekun.