HARMONOGRAM UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – KWIECIEŃ 2024

HARMONOGRAM SPOTKAŃ na kwiecień 2024r.
05.04. – 06.04. 2024r. godz. 6.00 /piątek / – dwudniowa wycieczka do Krakowa
Wyjazd z parkingu „ósemka”
08.04. 2024r. godz. 15.00 /poniedziałek /- multimedialna prezentacja pt.” Cypr – śladami Afrodyty i Adonisa” przedstawi Hanna Dąbrowska słuchaczka UTW
Miejsce spotkania Kino Renesans w Rykach ul. Warszawska 25
15.04.2024r.r. godz. 15.00/poniedziałek – gawęda pt. „Grzechy i grzeszki wiedeńskiej dynastii Habsburgów” – spotkanie poprowadzi Pan Adam Ryszkowski – słuchacz UTW.
Miejsce spotkania Kino Renesans ul. Warszawska 25
22.04.2024r, godz.15./poniedziałek/ – dalsza część gawędy Adama Ryszkowskiego pt. „Wiedeńskie dyrdymały”
Miejsce spotkania Kino Renesans ul. Warszawska 25
29.04.2024r. godz. 15.00 /poniedziałek/ – prezentacja pt. „Powrót do Dawnych czasów do Natury”. Spotkanie informacyjne nt. ekologicznych, naturalnych produktów firmy LIVOON . Przedstawi Pani Weronika Wróblewska, Anna Szczepaniak, Barbara Stawska- Rybaczek.
Miejsce spotkania Kino Renesans ul. Warszawska 25
Zajęcia dodatkowe :
1.Zajęcia gimnastyczne- fitness z Panią Anną Wojdat – we wtorki godz. 11.00 w Sali tańca przy Kinie Renesans ul. Warszawska 25
3. Zajęcia artystyczne-haftowanie z Panią Kazimierą Rogala- w środy godz. 12.00 w Pracowni Orange ul. Kościuszki 19
4. Zajęcia plastyczne z Panią Agatą Karpińską – czwartki godz. 13.00 pracownia plastyczna
MGCK/ pałac/
5. Zajęcia taneczne – środa godz. 16.00 czwartek godz. 17.00