WYTYCZNE DLA WIDZÓW KINA RENESANS

Wytyczne dla widzów kina ,,Renesans’’ w Rykach

w związku ze stanem epidemii

I. PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM

 1. Widzowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.UWAGA! Pracownik Kina ma prawo odmówić wstępu osobie z objawami chorobowymi.
 2. Udział widza w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
 • zakrywania ust i nosa;
 • zajmowania miejsca, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
 • obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; – widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. ZALECENIA POSTĘPOWANIA DLA WIDZÓW W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe ( numer telefonu ) obsłudze kina na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną i przekazania ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej. Dane te będą usuwane po upływie 14 dni.

 

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w seansie:

 1. Obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa);
 2. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina;
 3. Ustawianie się w kolejce w wyznaczonych miejscach dla zachowania dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;
 4. Preferowanie zakupu biletów online.
 5. Zajmowanie miejsc według zakupionego biletu;
 6. Bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.
 1. Opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu wyłącznie przez drzwi wyjściowe;
 1. Na terenie kina mogą jedynie przebywać osoby posiadające ważny bilet na seans filmowy w danym dniu.

 

 

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WYTYCZNYCH