PORANKI FILMOWE

Od 12 lipca startujemy z PORANKAMI FILMOWYMI!
Co piątek o 11:00 zapraszamy na seans, a po nim na animacje i konkursy!
Bilety według cennika kina Renesans