INFORMACJA DLA WIDZA

Drodzy Widzowie!

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w kinie:
– obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wejściem na teren kina
– obowiązek zasłonięcia ust i nosa
– zachowanie wymaganego dystansu w kolejce i toalecie
– zachowanie wymaganego dystansu na sali kinowej*

* odstęp nie dotyczy widzów z:
– dzieckiem poniżej 13 roku życia,
– osobą niepełnosprawną,
– osobą wspólnie zamieszkującą.

-Dla bezpieczeństwa Waszego i naszych pracowników obsługa kina pracuje w maseczkach.
-Regularnie odkażane są fotele, stoliki, poręcze, klamki i wszelkie inne powierzchnie, z którymi macie kontakt. Sala kinowa między seansami jest wietrzona.
-Zalecamy płatność kartą lub zakup biletów online.
-Pamiętajcie aby przy kasie wypełnić formularz, zostawić kontakt do siebie aby w razie stwierdzenia zakażenia SARS-CoV2 u osoby przebywającej na Sali kinowej zastali Państwo poinformowani.